طراحی لوگو کسب و کار خود را به ما بسپارید!

هیچ چیزی به اندازه لوگو ، فورا به یاد مخاطب نمی‌آید. لوگوی شما مهر شما بر محصولات و خدمات شماست.

لوگو تصویری

لوگو تصویری

700.000 تومان تا 1.500.000
 • طراحی 5 اتود
 • بررسی رقبای شما
 • بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما
 • طراحی بر اساس علم برندینگ
 • طراحی روی نکات طلایی
 • طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار شما
 • تا 30% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
 • انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی
این طرح را انتخاب کنید
محبوب
لوگو نوشتاری
لوگو نوشتاری
1.500.000 تومان تا 3.000.000
 • طراحی 5 اتود
 • بررسی رقبای شما
 • بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما
 • طراحی بر اساس علم برندینگ
 • طراحی روی نکات طلایی
 • طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار شما
 • تا 30% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
 • انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی
این طرح را انتخاب کنید
لوگو ترکیب
لوگو ترکیب
3.000.000 تومان تا 5.000.000
 • طراحی 5 اتود
 • طراحی 6 اتود برای لوگو تصویری
 • بررسی رقبای شما
 • بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما
 • طراحی بر اساس علم برندینگ
 • طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار شما
 • تا 30% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
 • انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی
 • بررسی رقبای شما
 • بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما
 • طراحی بر اساس علم برندینگ
 • طراحی روی نکات طلایی
 • طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار شما
 • تا 40% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
 • انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی
این طرح را انتخاب کنید